Astigmatisme

De oogbol is geen geometrisch volmaakte bol, maar een onregelmatig gevormd orgaan. Vooral het doorzichtige voorste deel, dat uit bindvlies, hoornvlies en lens bestaat, komt niet voor 100% overeen met onze voorstelling van rondheid. Elk van deze elementen kan tijdelijk van vorm veranderen en de blik vertekenen, wat dan astigmatisme wordt genoemd. In feite zijn alle ogen min of meer astigmatisch, maar bij ”normale” ogen valt de vertekening niet op. Bovendien treden voortdurend nieuwe vertekeningen op, zodat nauwelijks van een stabiel oog kan worden gesproken. Vandaag lijken alle lijnen van het afgebeelde diagram op de ogen testkaart “Astigmatisme” misschien even dik, maar morgen zou u al verschillen kunnen zien.

 De ogen testen voor “Astigmatisme”

  • Zijn je ogen astigmatisch?
  • Lijkt een van de lijnen dikker?
  • Zo ja, draai het diagram een kwartslag.
  • Zie je nu andere lijnen die dikker lijken?
  • Doe eerst het ene en dan het andere oog dicht. 
Astigmatisme Testkaart van ogenschool Eye-Tools
Astigmatisme Testkaart van ogenschool Eye-Tools

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De doorzichtige lagen voor in het oog bestaan uit miljoenen levende cellen die zich voortdurend vernieuwen en op de behoeften van het organisme reageren. Wanneer enkele van deze cellen onregelmatig groeien en de blik iets vertekenen, is dat nog geen ramp. Zeer waarschijnlijk zullen de ogen zich vanzelf weer herstellen wanneer voor de juiste omstandigheden wordt gezorgd. In enkele gevallen heeft men zelfs waargenomen dat een vervorming van de lens door een compenserende vervorming van het hoornvlies werd gecorrigeerd. Als men met astigmatische brillenglazen voortijdig in dit genezingsproces ingrijpt, verstoort men de natuurlijke neiging van de ogen zichzelf te normaliseren. Wanneer je op dit moment last hebt van astigmatisme, kun je door palmeren en zonnen voor visuele en geestelijke ontspanning zorgen.

  • Vermijd in het dagelijks leven allerlei verwarringen en richt u op een duidelijk doel dat de moeite waard is. Oefen door “de zwarte punt-techniek” gecentreerd zien en denken.
  • Zorg voor een goede voeding en een natuurlijke manier van leven.
  • Blijf voorlopig ook zo ver mogelijk uit de buurt van het door de massamedia geboden “amusement”.
  • Lees nog eens het onderdeel en de ogen trainingskaart over gecentreerd zien.

Bron: Goed zien: beter lezen, beter leven van Christopher Markert

Astigmatisme is een vervorming van je zicht en vaak gecombineerd met bijziendheid of verziendheid op oudere leeftijd uiteraard met ouderdomsverziendheid. Bij een astigmatisme breekt het lenssysteem van het oog niet in alle richtingen hetzelfde, maar bijvoorbeeld in de verticale richting sterker dan in de horizontale richting. De oorzaak van astigmatisme is, dat het hoornvlies in de ene richting, in dit geval de verticale richting, boller is dan in de andere, de horizontale richting. Een oplossing voor astigmatisme is een glas, dat de sterke breking in de horizontale richting versterkt en in de verticale richting niets doet. Dit kan met een cilindrisch glas dat in de verticale richting recht is en in de horizontale richting bol. Astigmatisme kan evenals verziendheid aanleiding geven tot hoofdpijn. Overigens behoeft bij een zwak astigmatisme alleen bij klachten een correctie, te worden gedragen.

Met oogoefeningen kun je van je astigmatisme afkomen bijvoorbeeld met de ogentrainingskaart “Tibetaanse wiel”, zie ook de ogencursus “Beter leren zien” van de ogenschool Eye-Tools.

Oogtrainingskaart Tibetaanse wiel “Tibet dark mountan air”

Je kunt van je astigmatisme afkomen door ogentraining te doen met het Tibetaanse wiel. Zie ook de pagina hulpmiddelen voor beter leren zien van de ogenschool Eye-Tools.

Tibetaanse wiel "Tibet dark mountain air".Dit is een oogtrainingskaart van de ogenschool Eye-Tools
Tibetaanse wiel “Tibet dark mountain air”.Dit is een oogtrainingskaart van de ogenschool Eye-Tools