Bewust beter zien is geboorte recht

Twee lichten verlichten onze wereld. Het ene is de zon, maar het andere beantwoordt dat: het licht in de ogen. Alleen doordat ze met elkaar verbonden zijn, kunnen we bewust beter zien. Als een van beide ontbreekt, zijn we blind. Arthur Zajonc, Het licht zien, het verbonden bestaan van licht en inzicht.

Foto van mooie bloem

Zien verbeteren door bewust beter zien.

Stop met kijken en begin met bewust beter zien

Op een dag stond ik te kijken naar de kunstschilder, mijn vriend Peter Schaareman, die aan het werk was. Het viel me op dat hij herhaaldelijk een stap achteruit deed en naar zijn doek staarde. Ik vroeg me af waar hij naar keek, tot ik me realiseerde: niet naar iets in het bijzonder. Hij verbreedde eenvoudig zijn gezichtsveld, door wat minder gericht te kijken en zijn ogen over het hele werk te laten dwalen. Doordat hij niet naar iets speciaals uitkeek, werd zijn blik vanzelf aangetrokken door alles wat op het schilderij nog nadere aandacht vergde.

Schilderij van Peter Schaareman
Titel: The eye of the painter of rocks refecting rocks. Olie schilderij gemaakt door Peter Schaareman, afmeting 100 bij 70 cm.

Door nergens naar te zoeken kun je alles gaan zien. In feite komt alles wat voor ons leven belangrijk is naar ons toe als we ophouden ernaar te zoeken. Als we op deze manier leven, hoeven we nooit iets uit te puzzelen of ons af te vragen wat ons te doen staat omdat het leven ons steeds weer de volgende stap op onze reis aangeeft.


Bewust beter zien of niet zien

Hoe vaak ontkennen we niet wat we zien om ongemak te vermijden? Wat zou er gebeuren als we alles wat we zagen, hoorden en voelden aan onszelf toegaven?

Er zijn vele manieren waarop we de verruiming van ons bewustzijn kunnen bevorderen. Toch denk ik dat eenvoudig aandacht besteden aan alles wat we gewaar worden het nuttigst is als we ons verder willen ontwikkelen. Onze echte inzichten doen we op als we elke dag weer proberen werkelijk tegenwoordig te zijn bij onze verhouding met anderen, bij de afhandeling van onze zaken en bij het nakomen van onze verplichtingen. Als we leren kijken naar alles wat op onze weg komt, verscherpen we onze blik tot het uiterste.

Perspectief

Stel je honderd mensen voor. Allen staan ze op verschillende verdiepingen van de domtoren in Utrecht. Wie op de benedenverdieping zo ver kijkt als hij kan, ziet alleen een paar huizenblokken ver. Dat is zijn huidige kijk op de werkelijkheid en alles daar voorbij zou je de toekomst kunnen noemen.

De mensen die hoger staan, op de tweede verdieping waar de klokken hangen, kunnen iets meer zien. Hun heden is de toekomst voor degenen onder hen. Met elke volgende verdieping breidt het blikveld van de waarnemer zich uit. Het uitzicht bovenop het de domtoren helemaal tot aan Amsterdam! Dit gaat het voorstellingsvermogen van de mensen op de laagste verdiepingen zelfs volstrekt te boven.

Zo werkt het bewustzijn. We geloven dat we allemaal dezelfde dingen zien en kunnen ons vaak niet voorstellen dat andere mensen alles zo anders interpreteren. In werkelijkheid zien we de dingen echter vanuit ons eigen perspectief -of, zoals de Talmoed zegt: “We zien de dingen niet zoals ze zijn. We zien ze zoals wij zijn.”

Bron: Dr. Jacob Liberman OD, Ph.D met Erik Liberman, Wijsheid uit een leeg hoofd, Ankh-Hermes.

Bewustzijn als spiegelOsho voor bewustzijn

De dingen blijven uiterlijk veranderen. Je moet ze spiegelen. Maar bedenk altijd dat de spiegel dezelfde blijft. Spiegeling verandert de spiegel niet. Identificeer je niet met de spiegeling. Denk aan jezelf als spiegel. Dit is wat bedoeld wordt met getuige zijn. En getuige zijn is meditatie.

Osho, Woorden van Eeuwigheid, ISBN 90-693-390-6, Altamira. www.osho.nl en www.osho.com


Goed zien is je geboorte recht

Reis door de Chakra's. Goed zien is je geboorte recht.
Reis door de Chakra’s. Goed zien is je geboorte recht.

Eye-Tools Mindmap: Reis door de Chakra’s en bewust beter zien.


Wat is eigenlijk bewust beter zien?

Novalis

Niet anders dan we in ons bewustzijn doen – door middel van de productieve kracht van de verbeelding. bewustzijn is het oog en het oor, het zintuig voor de innerlijke en de uiterlijke betekenis.

Goethe

Mijn gewaarwording is op zichzelf een denken, en mijn denken een gewaarworden.

Augustinus

Onze hele bezigheid in dit leven is het herstellen van de gezondheid van het oog van het hart waarmee we God zouden kunnen aanschouwen.

Albert Einstein, ca. 1917.

De rest van mijn leven zal ik nadenken over wat licht is!


Bewust beter zien is bewustwording door kijken

Peter Ruiter van ogenschool Eye-Tools. Zien is bewustwording door kijken. Leer bewust beter zien.
Peter Ruiter van ogenschool Eye-Tools. Zien is bewustwording door kijken. Leer bewust beter zien.

Het oog is de lamp van het lichaam. Dus als je oog helder is, zal heel je lichaam verlicht zijn. Maar als je oog troebel is, zal er in heel je lichaam duisternis zijn. Als het licht in jezelf verduisterd is, hoe groot is dan die duisternis!

Osho zegt gewoon tegen je:

Doe je ogen open, wordt meer bewust. En dat bewustzijn zal je helpen bij alle soorten moeilijkheden en alle soorten problemen. Dat bewustzijn zal als een licht in de donkere nacht zijn. En dat licht zal bij je blijven waar je ook heen gaat, je zult in staat zijn om te zien.

Wil je meer weten over bewust zien? Volg dan de ogencursus “Beter leren zien” van ogenschool Eye-Tools of de ogencursus en vakantie nabij Berlijn