Van bijziendheid spreken we, wanneer het zicht in de verte waziger is dan dichtbij. Bij bijziendheid breekt ons ooglens -systeem te sterk, waardoor het brandpunt voor het netvlies ligt, zie afbeelding nr. 5, “Bijziendheid”. Dit betekent dat lichtstralen die uit de verte komen, vóór het netvlies samenkomen in plaats van op het netvlies. Op het netvlies ontstaat dan een wazige afbeelding. Van bijziendheid kun je herstellen met de zelfhulpmethode van ogenschool Eye-Tools. Zie informatie over de ogencursus van ogenschool Eye-Tools.

Wat is bijziendheid kijken in de verte kijken A4 versie 26DEF
ursus Hoe ziet een normaal oog, wat is bijziendheid. Wat doet een min-bril bij bijziendheid.

Normaal oog dat in de verte kijkt.

Wanneer een normaal oog in de verte kijkt is de ooglens plat en ontspannen, zie afbeelding nr. 4, normaal oog. De uitwendige oogspieren hebben de juiste spanning (tonus). Het beeld van het voorwerp valt precies op het netvlies en het beeld is scherp. De oogassen van beide ogen lopen parallel wanneer je naar een voorwerp kijkt op een afstand van 6 meter of meer.

nr. 4, Normaal oog, toelichting op afbeelding 

De tekening is een schematische weergave van een normaal menselijk oog. In deze tekening zijn de uitwendige oogspieren weggelaten. Hier zie je de dwarsdoorsnede van een normaal oog, zoals deze in de verte kijkt. Aan de buitenkant van het oog is te zien de cornea, daarachter is de iris die de lichthoeveelheid regelt. De iris bevindt zich voor de ooglens (in deze tekening niet te zien). Met de ooglens wordt de combinatie van cornea, iris en de ooglens bedoeld. De ooglens die het licht, vanaf het voorwerp, laat afbuigen en doet samenkomen in het brandpunt op het netvlies ter plaatse van de fovea. De fovea is het meest lichtgevoelige plekje van het netvlies. Met de fovea kun je details scherp zien. De oogas is een denkbeeldige lijn die precies van het midden van de ooglens naar de fovea loopt. Wanneer de ogen op een afstand van meer dan 6 m kijken zijn de oogassen parallel en kijken je ogen in de verte.

 • De ooglens, in de oogbol, is ontspannen en heeft een platte vorm. De ciliare kringspier rondom de ooglens is ontspannen. De uitwendige oogspieren hebben de juiste spiertonus, dus niet te slap of te sterk aangespannen. Hierdoor heeft de oogbol een complete bolvorm.
 • De oogbol is niet vervormd door de uitwendige oogspieren. Het licht van het voorwerp waarnaar je kijkt gaat door de cornea en daarna door de ooglens en komt dan op het netvlies, in de binnenkant van de oogbol.
 • Bij een normaal oog valt het brandpunt van de ooglens precies op het netvlies.
 • Het beeld van het voorwerp waarnaar je kijkt komt precies op het netvlies, dit beeld is scherp.

Bijziendheid (myopie)

Van bijziendheid spreken we, wanneer het zicht in de verte waziger is dan dichtbij. Bij bijziendheid breekt ons ooglens -systeem te sterk, waardoor het brandpunt voor het netvlies ligt, zie afbeelding. nr. 5, Bijziendheid. Dit betekent dat lichtstralen die uit de verte komen, vóór het netvlies samenkomen in plaats van op het netvlies. Op het netvlies ontstaat dan een wazige afbeelding.

nr. 5, Bijziendheid, toelichting op afbeelding 

 • De ooglens is te bol doordat de kringspier rondom de ooglens te gespannen is. In feite is deze kringspier in een kramp.
 • De uitwendige katrol-oogspier heeft te veel spanning en daardoor is de oogbol vervormd. In de verticale richting wordt de oogbol samengeknepen door de katrol-oogspier, hierdoor wordt in de horizontale richting de oogbol langer.
 • Het brandpunt van de ooglens ligt voor het netvlies en niet op de fovea.
 • Het beeld van het voorwerp waarnaar je kijk komt niet van op het netvlies maar ervoor.

Bijziendheid ontstaat vaak op de schoolleeftijd en neemt geleidelijk toe tot de leeftijd van ongeveer 20 jaar. Bij schoolgaande kinderen valt bijziendheid meestal snel op. Ze kunnen niet goed op het schoolbord zien en gaan thuis dicht bij de computer of tv zitten. Soms knijpen zij de ogen vrijwel dicht (tot smalle spleetjes) om goed te kunnen zien. Beginnende bijziendheid geeft meer last in schemer en donker. Hiervan hebben volwassenen nogal eens last. Het wordt nachtbijziendheid genoemd.

Gecorrigeerd brandpunt door Min-bril

nr. 6, Min-bril, toelichting op afbeelding 

 • Met behulp van negatieve glazen wordt het brandpunt naar achteren geschoven totdat het op het netvlies ligt. Dit starre “kijksysteem” wordt nu voortdurend door de bril in stand gehouden.
 • De onjuiste spierspanning van de uitwendige spieren rondom de oogbol wordt behouden.
 • De ooglens blijft in een kramp en kan zich niet ontspannen wanneer naar de verte wordt gekeken.

Dichtbij kijken met Min-bril is slecht voor je ogen:

nr. 7, Bijziendheid, toelichting op afbeelding

Dichtbij kijken met min bril is slecht voor je ogen
Dichtbij kijken met een min-bril is slecht voor je ogen.
 • Met behulp van negatieve glazen wordt het brandpunt naar achteren geschoven totdat het op het netvlies ligt. Dit starre “kijksysteem” wordt nu voortdurend door de bril in stand gehouden.
 • De onjuiste spierspanning van de uitwendige spieren rondom de oogbol wordt behouden.
 • De ooglens blijft in een kramp en kan zich niet ontspannen wanneer naar de verte wordt gekeken.

nr. 8, Te veel stress voor je ogen door dichtbij kijken met Min-bril, toelichting op afbeelding

De lenzen die voorgeschreven worden voor bijziendheid zijn afgestemd op een afstand van > 6 m. Wanneer je door de lenzen van een bril of contactlenzen kijkt naar een object dichter bij dan 6 m betekent dit dat je ogen moeten overaccommoderen. Dit is een onnatuurlijke spanning voor de kringspier rondom de ooglens.

 • Op een afstand van 2,5 meter is de bril twee keer fout voor je ogen!
 • Op een afstand van 1 m is de bril vier keer fout voor je ogen!
 • Op een afstand van ongeveer 25 cm is de bril 20 keer fout voor je ogen! Op deze korte afstand vinden de meeste oogactiviteiten plaats. Het lezen van de krant, een boek, het bedienen van je computer, mobiele telefoon of Ipad. Dichterbij kijken minder dan 5 meter met een bril voor veraf maakt je ogen zwakker en je bril sterker!
 • Door dichtbij te kijken naar bijvoorbeeld een boek met een bril of contactlenzen die gemaakt zijn om in de verte te kijken, wordt het brandpunt naar achter geschoven ten opzichte van het samenspel van de vaste negatieve lens, de cornea en ooglens in de oogbol. Dit brandpunt valt nu achter het netvlies. Om dichterbij de scherp te kunnen zien, zal de ooglens nog boller worden gemaakt. Dit door de kringspier rondom de ooglens nog meer aan te spannen, daarmee te zorgen dat het brandpunt samenvalt met de achterkant van de oogbol. De kringspier van de ooglens komt nog meer onder stress te staan en zal nog meer moeToelichting op afbeelding nr. 8: Dichtbij kijken met Min-lensite hebben om te ontspannen, wat nodig is om in de verte kunnen zien. De aanpassing aan deze situatie, bij jonge kinderen die nog in de groei zijn, zal ook zorgen dat het netvlies aan de achterkant van de oogbol naar achteren gaat groeien. Hiermee wordt de oogbol langer en wordt het oog meer bijziend en gaat dus slechter zien in de verte. Dit is de grondoorzaak van progressieve bijziendheid.

  Kinderen die een voorgeschreven bril voor bijziendheid continu gaan dragen hebben geen idee van de schade aan hun ogen die hierdoor ontstaat en de langetermijngevolgen.

 • Helaas zijn de ouders in de veronderstelling dat ze het juiste doen door hun kinderen een bril voor te laten schrijven. De meeste kinderen die continu een bril gaan dragen, merken dat hun gezichtsscherpte in de verte steeds slechter wordt. Telkens worden steeds sterkere lenzen voorgeschreven, gewoonlijk ieder jaar, totdat er een gestabiliseerde situatie ontstaat. Voor sommigen kan het eindresultaat zeer sterke lenzen zijn. Wanneer op jonge leeftijd gestart wordt met het dragen van een bril, zal de eindsterkte van deze bril hoog zijn. Hoe jonger de leeftijd, hoe hoger de eindsterkte van de bril! De onnatuurlijke aanpassing van het oog door de ooglenzen nog boller aan te spannen, om met de bril voor veraf dichtbij te kunnen zien, levert een pijnlijke spanning in de ogen op. Misschien ben je je niet direct bewust van deze pijnlijke spanning, maar deze is daar wel aanwezig. Wanneer de spanning rondom de ooglens te pijnlijk is, trekt je bewustzijn zich uit dat gedeelte van je lichaam weg en ben je je niet meer bewust van deze spanning. Zodra je leert je ogen meer te ontspannen, kun je die opgehoopte spanning in je ooglens voelen en leren los te laten.

nr. 9, Zonder bril dichtbij kijken, toelichting op afbeelding

Meestal kan een bijziende dichtbij goed zien zonder bril. Het is belangrijk om de gewoonte aan te wenden om de bril af te zetten om dichtbij te kijken. Dit om progressieve bijziendheid te voorkomen.

Bron: Restoring your eyesight: a Taoist approach / Doug Marsh ISBN-10: 1-59477-150-2 24

Bron: Module 1, Ogen ontspannen van de ogencursus “Beter leren zien” van ogenschool Eye-Tools ©, september 2014
Bron: The Secret of Perfect Vision, How You Can Prevent or Reverse Nearsightedness, David Angelis, North Atlantic Books Berkeley, California ISBN 978/1/55643/677/2
Bron: Inzicht in zien, wegwijs in de oogheelkunde-eindredactie prof. Dr. G.H.M. van Lith. Liones Books. ISBN 90-75669-03-8