Disclaimer Eye-Tools : Gezond beter leren zien zonder bril of contactlenzen is een zelfhulpmethode in beter leren zien.
Disclaimer Eye-Tools : Gezond beter leren zien zonder bril of contactlenzen is een zelfhulpmethode in beter leren zien.
  • Gezond beter leren zien zonder bril of contactlenzen is een zelfhulpmethode in beter leren zien. ( Disclaimer Eye-Tools )
  • De lessen “Beter leren zien” en het lesmateriaal van de ogenschool Eye-Tools is educatief bedoeld. Niet om te behandelen, diagnose te stellen, advies te geven of om een (oog)ziekte te genezen.
  • Als je medische aandacht nodig hebt word je sterk aangeraden om een geregistreerde medische dokter te consulteren.
  • Er is geen enkele medische claim voor het gebruik van Eye-Tools.
  • De auteur, docent en producent zijn op geen enkele wijze aansprakelijk voor het gebruik of misbruik van de informatie en het materiaal van Eye-Tools. Vandaar deze disclaimer Eye-Tools.
  • Voor contact met Peter Ruiter van de ogenschool Eye-Tools.

Oogkleppen kunnen je het zicht belemmeren, disclaimer Eye-Tools.

Artsen hebben altijd wantrouwend gestaan tegenover alles wat nieuw was, en weigerden vaak te luisteren naar theorieën en ideeën die in tegenspraak waren met de traditionele opvattingen. Van Paracelsus tot Lind en van Semmelweis tot Freud, is de medische geschiedenis bezaaid met artsen die hebben ontdekt dat het medische establishment oorspronkelijke ideeën en nieuwe opvattingen, die de status quo bedreigen, niet vriendelijk gezind is. Medische studenten wordt geleerd dat ze moeten vermijden lastige vragen te stellen en jonge artsen die vooruit willen komen moeten het onconventionele mijden en de gevestigde waarheden onvoorwaardelijk trouw blijven. Elke arts die de boot doet schommelen, deining veroorzaakt of tegen de stroom in zwemt!, ligt al gauw te spartelen in diep water – en worstelt om te overleven!. Om succesvol te zijn moet een arts de vooroordelen van de ouderen respecteren, zich houden aan het dogma van zijn leraars en zijn geest afsluiten voor theorieën die niet passen bij de orthodoxe geneeskundige doctrines. De geneeskunde is een ongestructureerd vak, waarin onzekerheid, verwarring en onwetendheid te vaak schuil gaan achter verwaandheid, arrogantie en kwezelarij. Op een moment waarop de begrenzingen van de traditionele interventie-geneeskunde steeds duidelijker worden, is deze struisvogelpolitiek moeilijk te begrijpen en niet te rechtvaardigen. Tenzij artsen bereid zijn het onverwachte, het onwaarschijnlijke en zelfs het schijnbaar onmogelijke in overweging te nemen, doen patiënten er goed aan de starre orthodoxe artsen van de interventie-geneeskunde met een zekere mate van achterdocht en cynisme te bekijken.

Bron: Body Power, het geheim van zelfgenezing van Dr. Vernon Coleman