Ervaringen Peter Ruiter met weer beter leren zien zonder contactlenzen kun je op deze pagina lezen. Ik starte mijn avontuur met een bril met van minus 5. Ik heb nu geen bril meer nodig. Voor contact met Peter Ruiter van de ogenschool Eye-Tools.

Ervaringen Peter Ruiter met beter leren zien zonder bril

Ervaringen Peter Ruiter van ogenschool Eye-Tools met beter leren zien zonder bril.
Ervaringen Peter Ruiter van ogenschool Eye-Tools met beter leren zien zonder bril. Voor contact met Peter Ruiter van de ogenschool Eye-Tools.

Vanaf mijn 12e jaar tot een leeftijd van 22 jaar heb ik een bril gedragen voor kortzichtigheid (bijzienheid). Daarna heb ik 8 jaren contactlenzen gedragen tot mijn 29e jaar.  Nu, 60 jaren jong, kan ik goed zien zonder bril of contactlenzen.

  • Op 12 jarige leeftijd had mijn eerste bril.
  • In 1987 had mijn Linker oog -5 dioptrie en mijn Rechter oog -4,5 dioptrie en een cylinder van +0,50 met een as van 45 graden. (Zie bril recept van Leeuw Optiek, 14-02-1987, Delft)
  • Ik ben gestart met het weer gezond leren zien zonder bril in 1988, mijn leeftijd was toen 30 jaar.
  • Door een uitgebreide zelfstudie en het volgen van trainingen, cursussen en workshops heb ik beter leren zien.
  • 27 jaren eigen ervaring en ruime kennis met “Beter leren zien” zonder bril.
  • In 2003 gestart met het geven van lessen in “beter leren zien” in de ogenschool Eye-Tools.

Bril recept Peter Ruiter in 1987

Bril recept van Peter Ruiter. In 1987 had mijn Linker oog -5 dioptrie en mijn Rechter oog -4,5 dioptrie en een cylinder van +0,50 met een as van 45 graden. (Zie bril recept van Leeuw Optiek, 14-02-1987, Delft)
Bril recept van Peter Ruiter. In 1987 had mijn Linker oog -5 dioptrie en mijn Rechter oog -4,5 dioptrie en een cylinder van +0,50 met een as van 45 graden. (Zie bril recept van Leeuw Optiek, 14-02-1987, Delft)

Ervaringen Peter Ruiter en de volgde cursussen:

Certificaat van Master Mantak Chia Cosmic Healing
Certificaat van Master Mantak Chia Cosmic Healing

Internationale Conferences for Holistic Vision

Certificaat van Master Mantak Chia voor Cosmic Healing

Ervaringen Peter Ruiter met de Internatioanle Conferences for Holistic Vision. Sinds 1994 neem ik deel aan de jaarlijks gehouden Internationale Conferences for Holistic Vision. Zo ben ik in de gelegenheid geweest om veel praktische zaken te leren over het weer “Beter leren zien” op natuurlijke wijze. Door het volgen van de voordrachten en de uitwisseling met internationale personen die werken in dit gezondheidsgebied. Ook heb ik aan veel verschillende workshops kunnen deelnemen, die gekoppeld waren aan de Conferences. Door deze “internationale Vision Experts” heb ik waardevolle kennis en ervaring opgedaan. Zodat ik nu beschik over heb een breed spectrum aan holistische mogelijkheden om de gezondheid van de ogen te verbeteren.

De ervaringen Peter Ruiter met dank aan:

Ervaring Peter Ruiter met presentaties voor beter leren zien zonder bril. Het central zien.
Ervaring Peter Ruiter met presentaties voor beter leren zien zonder bril. Het central zien.

Mijn dank gaat uit naar al de mensen die bijgedragen hebben aan het herstel van mijn gezichtsvermogen. Ik kan hier niet volledig zijn maar ik noem enkelen: Dr. William Bates, dr. Roberto Kaplan, Peter Mansfield, Jur ten Hoopen, Meir Schneider, dr. Ray Gottlieb, Sarah Cobb, Sylvia Lakeland, Eva Lothar, Mikolaj Markiewicz, Sergiej Litwinow, Mantak Chia, Agnes de Jong, Reinoud Eleveld, Wolfgang Hätscher Rosenbauer, Leonora Koller-Eps, Uschi Ostermaier-Sitkowski, Martin Sussman, Maurizio Cagnoli, Christopher Markert, dr. Jacob Liberman, OD., Ph.D., dr. Janet Goodrich …….en Almuth Klemm, Augenschule Berlin


Docent van de ogenschool Eye-Tools sinds 2003.

Ik wil met mijn ervaring en kennis mensen inspireren om gezond te zien op natuurlijke wijze en hiermee hun gezichtsvermogen te vergroten. Door het verruimde visuele bewustzijn en inzicht kan het algehele welzijn in de wereld groeien. Hiervoor is de ogenschool Eye-Tools opgericht, 1 januari 2008, voor het delen van de ervaringen Peter Ruiter met gezond leren zien, ogencursus, workshops en producten voor beter zien. Ervaringen van Peter Ruiter zijn verzameld in vele jaren zelf onderzoek en het volgen van workshops en trainingen.


Lid van “Der Verein für Gesundes Sehen”.

Groepsfoto van Der Verein für Gesundes Sehen
Groepsfoto van Der Verein für Gesundes Sehen

Groepsfoto van Der Verein für Gesundes Sehen

Sinds 2004 ben ik lid van de Duitse vereniging voor gezond zien, meer dan 130 leden. De vereniging is een platform voor het uitwisselen van ervaringen op het gebied van het bewust omgaan met de visuele waarneming. Zie voor meer informatie de website: www.verein-gesundes-sehen.de Der Verein für ganzheitlich orientierte Sehtrainerinnen, Optikerinnen, Augenärtztinnen und Interesierte. In het tijdschrift “AugenBlick” für gesundes sehen is een artikel van Eye-Tools opgenomen “Augenklappen im Sehtraining, Wann kannst du eine Augenklappe gebrauchen?

Pisaca foto album: Weekend met der Verein für Gesundes Sehen

Picasa Foto impressie van een weekend met Der Verein für Gesundes Sehen
Picasa Foto impressie van een weekend met Der Verein für Gesundes Sehen

Ervaringen Peter Ruiter met presentaties

Workshop gegeven over de “Zwarte punt techniek” aan de leden van de Vereniging voor gezond zien. Ervaringen Peter Ruiter met presentatie over “Centraal zien” is samen met Almuth Klemm gegeven in Duitsland aan de leden van de vereniging voor Gezond Zien. Kijk hier voor de ervaringen Peter Ruiter met  presentaties en workshops voor de International Conference for Holistic Vision.

Groepsfoto van Der Verein für Gesundes Sehen
Groepsfoto van Der Verein für Gesundes Sehen