Leesbril voor verziendheid
Een leesbril en slecht zien op hogere leeftijd is niet onvermijdelijk!

Wat is leesbril ouderdomsverziendheid ?

Een leesbril wordt vaak gebruikt door verziende mensen zien voorwerpen op afstand beter dan dichtbij. Maar ook op afstand zien ze niet onberispelijk. Dit wordt óf door een verkorting van de oogbol veroorzaakt óf door verharding van de lens, wat allebei dezelfde gevolgen heeft. Verziende mensen vinden het moeilijk op normale afstand (35 cm) te lezen, vooral bij klein gedrukte of slecht verlichte tekst. Gewoonlijk moeten ze de bladzijden met uitgestrekte handen vasthouden om de letters duidelijk en zwart zichtbaar te laten worden. Bij de meeste mensen verharden de lenzen na het veertigste of vijftigste levensjaar en verliezen dan langzaam het vermogen zich op voorwerpen dichtbij in te stellen. Volgens de tegenwoordig heersende theorie kan verziendheid alleen door brillen of contactlenzen worden gecorrigeerd. Klopt dit? Is deze theorie wel juist? Zie ook pagina verziendheid.

Slecht zien op hogere leeftijd is niet onvermijdelijk! Een leesbril is niet normaal!

Je kunt voorkomen dat je verziend wordt en je kunt er van afkomen door het volgen van de ogencursus “Beter leren zien” van de ogenschool Eye-Tools of kom naar de ogencursus en vakantie nabij Berlijn


Hoe kom je af van de leesbril ouderdomsverziendheid?

Dr. Bates ontdekte echter dat het vermogen van de ogen om zich in te stellen in hoge mate kan worden behouden of hersteld. Talloze oudere mensen kunnen vandaag weer probleemloos dichtbij en veraf zien, nadat ze lessen in beter zien hebben gevolgd en de nieuwe vaardigheden hebben leren toepassen. Zie ook de Dr. Bates methode en de cursus “Beter leren zien”.

Omscholing van de ogen

Wanneer de lens haar vermogen om zich in te stellen volkomen kwijt is, kunnen de drie paar uitwendige spieren naar het schijnt leren de vorm van de oogbol een fractie van een millimeter te verlengen, waardoor dichtbij zien weer mogelijk wordt. Dezelfde verandering is ook nodig wanneer de lens weliswaar niet verhard is, maar niet ver genoeg van de retina is verwijderd. Dat een dergelijke omscholing van de ogen mogelijk is, is telkens weer gebleken. Zie ook de Producten beter zien, hulpmiddelen om te leren gezond goed te zien. DVD lezen zonder bril methode


Nieuwe methode “Lezen zonder leesbril”

Een leesbril ouderdoms-verziendheid is niet normaal. Of je nu net met een leesbril bent begonnen, al jaren een leesbril gebruikt of dubbelfocus glas hebt, je zult voordeel hebben bij deze nieuwe methode. De “Lezen zonder bril methode” is veilig, natuurlijk en effectief om ouderdomsverziendheid te verbeteren. De thuisstudie “The Read Without Glasses Method” (lezen zonder bril) komt van Martin Sussman en Dr. Ray Gottlieb O.D., Ph.D.,F.C.O.V.D., Rochester, New York, behavioral optometrist met meer dan dertig jaren ervaring in visuele training. Dr. Gottlieb ontwikkelde en verbeterde deze methode in zijn privé praktijk.

Waarom nog afhankelijk van een leesbril?

De “Lezen zonder bril” methode is eenvoudig en erg effectief. Je zult verbaasd staan hoe snel je zien van dichtbij zal verbeteren met deze methode.

Met minder dan zes minuten per dag is het mogelijk om van je leesbril af te komen:
Wil je meer weten van de Lezen zonder bril methode DVD

Kom van je leesbril af door de ogencursus “Beter leren zien”


Tips om gezichtvermogen te verbeteren

 • Leesbril gebruik verminderen
 • Gebruik je leesbril zo weinig mogelijk of draag minstens vaak een zwakkere bril.
 • Zorg ervoor dat je in het dagelijks leven je blik tussen verschillende afstanden laat dwalen.
 • Een alternatief is in bepaalde omstandigheden een rasterbril te gebruiken.

Bij voldoende licht lezen

Indien je verziend bent, moet je goed weten dat je ogen het scherpst zien wanneer de pupillen het kleinst zijn. Dit is echter alleen het geval wanneer het bekeken voorwerp helder verlicht is. Hetzelfde boek dat je ‘s middags zonder moeilijkheden leest, zal ’s avonds onder slecht licht voor je ogen vervagen. Bovendien zul je waarschijnlijk ook vaststellen dat je ’s morgens beter ziet dan ’s avonds, dat je ogen in de loop van de dag vaak moe worden, maar na een korte ontspanning weer beter zien. Wen je er bij het lezen aan om de tekst enkele centimeters dichterbij te houden echter zonder de ogen in te spannen. Adem goed door.

Zwarte punt techniek gebruiken bij lezen

Bekijk een punt ( . ) op de voor je liggende bladzijde. Laat je ogen om de punt heen en er doorheen dwalen. Zie hoe de hele bladzijde daardoor duidelijker en zwarter opkomt (zie ook trainingskaart Zwarte punt techniek onder producten Eye-Tools). Bevestig een kopie van de letterkaart op een plaats waar je haar overdag vaak van dichtbij ziet. De letters die vandaag nog grijs lijken zullen zwarter en duidelijker opkomen nadat je enkele weken lang de punt techniek ( . ) hebt gedaan.

Rust voor de ogen

Doe je ogen vaak enkele seconden lang dicht. Geef je ogen dagelijks rust. Laat je ogen bewust rusten met palmeren

Gezonde voeding en lichaamsbeweging

De lens in het oog groeit in de loop van het leven langzaam van binnen naar buiten doordat zich lagen vormen en ze wordt gevoed door de vloeistof die haar omgeeft. In een slecht functionerend organisme bereiken minder voedingsstoffen de binnenste lagen van de lens waardoor het verhardingsproces versnelt. Door geschikte voeding en voldoende (dagelijkse) lichaamsbeweging kan men het proces vertragen. Bepaalde voedingsmiddelen dragen bij tot de verharding van de lichaamsweefsels en de lens, terwijl andere het tegendeel tot gevolg hebben. Door dagelijkse lichaamsbeweging verbeter je de bloedsomloop van je lichaam.

Bloedsomloop in de ogen verbeteren

Door de ogen minutenlang in koel water te dompelen en door ze aan de zon bloot te stellen kan men de bloedsomloop verder stimuleren.

Beweeglijkheid van je ogen vergroten

Stop met staren en ga je ogen meer bewegen. Verschillende oefeningen kun je doen om de beweeglijkheid van je ogen te vergroten. De Eye-Lollipop is een goed hulpmiddel hierbij.

Bewegende objecten blijven volgen met je ogen

Spelen met een bal of frisbee samen met kinderen. Een frisbee (een schotel van kunststof) beweegt langzamer en is daarom het meest geschikt om de bewegingen goed te volgen met je ogen.

Geestelijke houding

Mentaal hebben we de neiging tot een stijve houding en gewoonte te vervallen, wat vaak ook invloed heeft op de ogen. Ze wennen zich er vaak aan om onnozele details en taken die dichtbijzien vereisen, opzij te schuiven en de dingen op een grootscheepse manier af te handelen. Ze moeten weer leren dat de belangrijke dingen in het leven vaak van nuances afhangen en ze kunnen van kinderen leren zich ook weer over kleine dingen te verheugen.

Verander je overtuigingen

Geloof vooral niet dat slecht zien op hogere leeftijd onvermijdelijk is. Door een jeugdige levenshouding kun je het voorbeeld volgen van honderdduizenden mensen die dichtbij en veraf weer goed kunnen zien.

Bron: Christopher Markert, Goed zien, beter lezen, beter leven. Uitgever Ankh-Hermes.

Kom van je leesbril af door de ogencursus “Beter leren zien” en ogencursus en vakantie in de zomer nabij Berlijn


Voorkomen van leesbril ouderdomsverziendbijziendheid

Vanaf de leeftijd van twintig jaar, als het groeiproces afgesloten is, kunnen we eraan werken het optreden van ouderdomsverziendheid uit te stellen. Wat hierbij helpt is het volgende;

 • Voldoende aan sport doen.
 • Gezondheid in het algemeen anders gaan bekijken.
 • Voor een evenwichtige voeding zorgen.
 • Bepaalde kijkoefeningen doen.
 • Regelmatig diep ademen.
 • De ogen regelmatig ontspannen
 • Onthaasten, leven in het nu en genieten van zien.

Heb je haast?

Wij kunnen het verstrijken van de tijd op veel verschillende manieren beleven. Onze moderne cultuur verleidt ons er echter toe tijd als een snel voorbijgaande, haastige beweging te ervaren, waar we steeds achteraan moeten rennen. Vanaf de vroegste kindertijd worden we gedwongen ons te haasten: we haasten ons naar school, we haasten ons naar het werk, altijd tegen de klok werkend.

Het resultaat is een algemene spanning en het gevoel, dat de tijd ons voortdurend ontglipt. We worden opgevoed om ons leven niet als een ontspannen, op het heden georiënteerde ervaring te beleven, maar als een voortdurende, al te snelle weg naar een zeker graf.

Heb je zorgen over de toekomst?

Wij verdoen in onze cultuur zo veel tijd met ons zorgen te maken over de toekomst, dat we er zo goed als nooit toe komen van het heden te genieten. En deze stress versnelt natuurlijk het verouderingsproces. We werken en haasten ons zozeer, dat alles, waarop we ons kunnen verheugen, de laatste paar vredige jaren na de pensionering zijn, voordat we ziek en zwak worden en sterven.

Kun je leven in het Nu?

Een van de beste manieren om ouderdomsverziendheid te voorkomen bestaat er dus uit onze tijdgewaarwording in een meer ontspannen, meer op het heden georiënteerde ervaring te veranderen.

Dwing jij je ogen tot te veel werk dichtbij je?

Bijna alle bezigheden in onze cultuur vereisen een vrijwel uitsluitende concentratie op het gebied in onze directe omgeving. Daarom zouden we, telkens wanneer we even pauzeren, ter compensatie in de verte moeten kijken. Bovendien zou het onze algemene gezondheid goed doen als we regelmatig diep ademhaalden, ons uitgebreid uitrekten en ons lichaam zouden toestaan bij te komen van de spanningen van onze rusteloze civilisatie. Vroeger verrichtten wij veel minder werk dat de onmiddellijke nabijheid betrof, dan tegenwoordig het geval is. Ook werden de kinderen vroeger niet gedwongen zo lang naar school te gaan en zich op boeken te concentreren als tegenwoordig. De ogen waren vrijer, meer ontspannen en besteedden veel meer en langere tijd aan het kijken naar voorwerpen op een afstand.

Zijn je ogen moe van te veel nabijwerk?

Zijn we rond de veertig, diep in ons binnenste gewoon zo moe van het dwingen van de ogen tot veel nabijheidwerk? Misschien verzetten we ons onbewust tegen deze levenslange dwang? Beginnen we het nabijheidwerk uit ons gezichtsveld te verdrijven door het te laten vervagen? In dat geval zou ouderdomsverziendheid geen natuurlijk proces zijn, maar een reactie op bepaalde levensomstandigheden. De leesbril is geen oplossing.

Veel mensen zijn de voortdurende spanning van het focussen op de directe omgeving moe. Op bepaalde wijze willen zij zich graag ontdoen van de druk en de spanning, die normalerwijze met bezigheden zoals lezen, schrijven, computergebruik verbonden zijn. Dit zou minstens één van de redenen voor de ontwikkeling van ouderdomsverziendheid kunnen zijn.

Kun jij ouder worden onder ogen zien? leesbril ouderdomsbijziendheid is niet normaal

Wilhelm Reich, een van de pioniers van de moderne psychologie, stelde vast dat we ons vermogen om op de directe omgeving te focussen verliezen op hetzelfde moment dat we beginnen lichamelijk ouder te worden. Hij hield het voor mogelijk, dat we daardoor willen vermijden het verouderingsproces van ons eigen lichaam visueel te volgen. Psychologische hypothesen van dit type kunnen omstandigheden als de ouderdomsverziendheid weliswaar niet volledig en voldoende verklaren, maar een kern van waarheid lijkt toch wel in dergelijke waarnemingen te zitten. Als we de door ons verouderingsproces naderbij komende dood niet accepteren, zullen we natuurlijk willen vermijden het daarheen leidende proces onder ogen te zien. De in dit verband belangrijke vraag is dus: in welke mate aanvaarden we ons natuurlijke verouderingsproces ? Zijn we in staat het feit van onze zekere dood te accepteren? En kunnen we ons uit de jachtige drukte van alledag bevrijden en onze ogen toestaan zich te ontspannen en van het leven om ons heen te genieten ? Regelmatig mediteren over zulke vragen, kan het noodzakelijke fundament leggen voor het succes van de aanpak van je ouderdomsverziendheid.

Bron: John Selby, Het gezondheidsboek voor de ogen, De Driehoek /Amsterdam.

Kom van je leesbril af door de ogencursus “Beter leren zien” en ogencursus en vakantie in de zomer nabij Berlijn