Maculaire oogdegeneratie

De leeftijdsgebonden maculopathie of Maculaire oogdegeneratie is één van de belangrijkste oorzaken van slechtziendheid bij ouderen. De kans op een maculadegeneratie neemt duidelijk met de leeftijd toe. Bij een leeftijd onder 64 jaar komt het bij 1,6 % van de bevolking voor. Tussen 75 en 85 jaar is dit 27 %. Aandoeningen van de gele vlek zijn ernstig, doordat ze vrijwel zonder uitzondering vermindering van de gezichtsscherpte veroorzaken. Minder zien wordt op de oudere leeftijd als een ernstig handicap ervaren.

De eerste klachten bestaan vaak uit minder goed zien. Dan wordt in eerste instantie vaak gedacht dat men een bril nodig heeft. Bij oogspiegelen (onderzoek) wordt de macular-aandoening gevonden. Meer specifieke klachten zijn een vervorming van het beeld met al dan niet een vlek juist in het midden van het gezichtsveld. Dit belemmert het scherp zien ernstig.

In de Mindmap Maculaire oogdegeneratie voorkomen. Hier kun je zien wat je zelf kunt doen aan deze oogziekte. In de Mindmap Maculaire oogdegeneratie voorkomen. Hier kun je zien wat je zelf kunt doen aan deze oogziekte.

Voorstadium maculaire oogdegeneratie

Voorafgaande aan een vermindering van het zien kan een voorstadium van een maculadegeneratie worden gezien. Dit bestaat uit zogenaamde drusen. Ze ontstaan uit een ophoping van afbraakmateriaal van de netvliescellen onder het netvlies. Over het algemeen leidt dit voorstadium niet tot klachten. In een meer gevorderd stadium zijn er twee verschillende vormen van maculadegeneratie: een droge of atrofische vorm en een natte of neovasculaire vorm.

Droge of atrofische maculaire oogeneratie

De maculadegeneratie bestaat voor 80 % uit de droge vorm. Door ouderdom worden cellen van het netvlies afgebroken, wat het zien minder maakt. Tegelijk is er verlies van de kleinste bloedvaatjes in het vaatvlies. In dit stadium is het scherp zien verminderd. Meestal nog goed genoeg om met een bril, goed licht en eventueel een loep te kunnen lezen.

Natte, neovasculaire maculaire oogdegeneratie

Naast de 80 % van de droge vorm, wordt in 10 % van de maculadegeneraties de natte vorm gezien. De overige 10 % bestaat uit een mengvorm van de droge en natte vorm. Bij het natte type groeien bloedvaatjes uit het vaatvlies onder het netvlies. Nieuwe bloedvaatjes gaan gemakkelijk lekken. Het lekken van vocht en bloed onder het netvlies leidt tot een blaas. Het netvlies gaat hierdoor naar voren bollen.  Dit geeft een hinderlijke vervorming van het beeld.

Helaas is bij mensen met een natte maculadegeneratie in één oog de kans groot dat binnen vijf jaar eenzelfde afwijking in het andere oog ontstaat. Een enkele keer komt uit nieuwe gevormde vaatjes ook een bloeding in het glasvocht voor.

Bij het zien van een vervormd beeld of kromme lijnen dient op korte termijn een oogarts te worden geraadpleegd.

Oorzaken van maculaire oogdegeneratie

Behalve de leeftijd is er waarschijnlijk ook een erfelijke aanleg, omdat maculadegeneratie in bepaalde families meer voorkomt dan in andere.

Bij een maculaire degeneratie kan sprake zijn van lekkage van vocht onder het netvlies of kunnen bloedvaten vanuit het vaatvlies onder het netvlies uitgroeien. In beide situaties is dit een bedreiging voor het zien.

Maculaire oogdegeneratie alternatieve geneeswijze