Hier is in het kort een overzicht weergegeven van de oogafwijkingen van het gezichtsvermogen. Tegenwoordig hebben de meeste mensen een oogafwijking. In vele gevallen uit die zich als bij- of verziendheid, die soms ook met een vervorming van de lens of het hoornvlies is verbonden, het zogenaamde astigmatisme.

Bovendien kunnen de ogen tijdelijk te lijden hebben van bovenmatige geestelijke of lichamelijke inspanning. De ogen worden dan moe en gespannen, ze stellen zich nog maar met moeite in op verschillende afstanden en de gezichtsscherpte vermindert, vooral bij het bekijken van voorwerpen dichtbij.

In slechts ongeveer 10% van de gevallen wordt het gezichtsvermogen belemmerd door ernstige oogziekten. Hieronder vallen groene staar (glaucoom, verhoogt de druk in de oogbol), grijze staar (ondoorzichtige plekken in de lens), hoornvliesontsteking, netvliesontsteking en scheelzien.

Oogafwijkingen kun je zelf behandelen!

Leren zien zonder bril of contactlenzen

Doe zelf iets aan je oogafwijkingen. Beter leren zien zonder bril of contactlenzen kun je leren in de ogenschool Eye-Tools van Peter Ruiter.
Doe zelf iets aan je oogafwijkingen. Beter leren zien zonder bril of contactlenzen kun je leren in de ogenschool Eye-Tools van Peter Ruiter.

Heb je te horen gekregen dat je bijziendheid hebt, of verziendheid, astigmatisme of ouderdomsverziendheid? Heb je te horen gekregen dat je altijd een bril zult moeten dragen? Tegen veel mensen is dit ooit wel eens gezegd en zij geloofden het. Maar is het feitelijk juist?

 • Er zijn duizenden mensen waarbij het gezichtsvermogen door eigen toedoen is vooruitgegaan.
 • Het lijkt niet uit te maken hoe slecht het gezichtsvermogen is, hoe lang de patiënt het probleem al had, of wat het probleem is.
 • Natuurlijke verbetering van het gezichtsvermogen lijkt eerder een mentale kwestie te zijn dan dat het met de ogen zelf te maken heeft.

De meeste organen en andere lichaamsdelen kunnen met oefening herstellen of zelfs spontaan genezen. Volgens de heersende visie de ogen niet! Oogartsen vertellen ons dat negentig procent van de mensen een bril zal moeten dragen.

Maar wie het wil, kan beter leren zien zonder bril, lenzen of laserbeschadigingen. Gebleken is dat verbetering van het gezichtsvermogen binnen vrijwel ieders bereik ligt.

In de oogheelkunde wordt onderwezen dat onscherp zien het gevolg is van de vorm van de oogbol. Deze vorm ligt vast in onze genen en daarom is verbetering van het gezichtsvermogen onmogelijk. Maar als de erfelijke vorm van de oogbol werkelijk de oorzaak is van slecht gezichtsvermogen, waarom hadden onze voorouders dan niet dezelfde problemen?

 • Een epidemie van oogafwijkingen, vooral bijziendheid, is ontstaan in de geïndustrialiseerde wereld terwijl in de minder ontwikkelde landen bijziendheid nauwelijks voorkomt.
 • Het lijkt erop dat het aantal gevallen van bijziendheid binnen een generatie toeneemt, doordat mensen hoger zijn opgeleid en meer tijd binnenshuis doorbrengen.
 • Onderzoekers stelden vast dat in Japan tussen 1945 en 1970 het aantal gevallen van bijziendheid bijna verdriedubbelde, gelijktijdig met de industrialisatie en de verwestering van de Japanse samenleving.
 • In de moderne wereld is het aantal gevallen van bijziendheid significant lager bij de boerenbevolking dan bij de hoog opgeleide beroepsbevolking. Je hebt meer kans op bijziendheid naarmate u hoger bent opgeleid.

De statistieken percentage oogafwijkingen bijzienden:

 • Bij de geboorte minder dan 1%
 • van 5 tot 9 jaar 8 %
 • Eind van de basisschool 20 % bijzienden
 • Eind middelbare school 40 % bijzienden
 • Eind universitaire studie 80 % bijzienden
Bron: bewerking van een artikel van dr. Jacob Liberman, oogarts in Ode april 2003.

Het is mogelijk deze ontwikkelingen te keren! Oogafwijkingen kun je verbeteren.

 • Mits we onderkennen wat de werkelijke oorzaken zijn.
 • Het verband tussen het gezichtvermogen en emoties.
 • De bril maskeert het bewustzijn van onaangename gevoelens, visueel onbewustzijn. Functionele storingen.
 • Een bril werkt verslavend.

Ogenschool Eye-Tools wil bijdragen aan het bereiken van een heldere blik door het geven van lessen in gezond beter zien. Daarnaast door het ontwerpen van producten, educatieve hulpmiddelen, om weer gezond te gaan zien. In de zomer is een ogencursus nabij Berlijn