In meer dan 90 % van alle ziektegevallen is de mens zelf in staat om geheel te genezen. Oogziekte wat kun je zelf doen is te leren in de ogencursus.
In meer dan 90 % van alle ziektegevallen is de mens zelf in staat om geheel te genezen. Oogziekte wat kun je zelf doen is te leren in de ogencursus.

Oogziekte wat kun je zelf doen? De moderne mens is veel te afhankelijk geworden van de orthodoxe medische wetenschap. Het menselijk lichaam beschikt namelijk over ongelooflijke hoeveelheden mechanismen die het lichaam beschermen en het genezingsproces versnellen. Deze mechanismen zijn zo effectief dat in meer dan 90 % van alle ziektegevallen de mens zelf in staat is om geheel te genezen, zonder gebruik te maken van welke vorm van medische behandeling ook. Dr. Vernon Coleman

Als je te horen krijgt dat je een lichamelijke aandoening hebt, kun je je voorbereiden op lijden, of op genezen. Dr. Wayne Dyer

Om gezond te worden heb je een nieuw soort kennis nodig die gebaseerd is op een diepgaander begrip van leven. Waarneming en wat je lijfelijk ervaart, worden beide in het leven geroepen door het denken; het oog en wat het ziet, het oor en wat het hoort, de tong en wat ze proeft, de neus en wat hij ruikt, de zenuwen en wat ze voelen.

Rust in je denken is alles wat je nodig hebt.

Je lichaam zoals je het nu ziet, is de fysieke, driedimensionale belichaming van je eigen gedachten. Dr. Deepak Chopra, Heelheid, Op zoek naar de wijsheid in jezelf.

Oogziekte wat kun je zelf doen?

De ogencursus “Beter leren zien” van ogenschool Eye-Tools is voor ondersteuning bij herstel of voorkomen van oogziekten. Oogziekte wat kun je zelf doen is te leren in de ogencursus.

Geef extra aandacht aan je eigen ogen in de helende ogencursus en vakantie nabij Berlijn. Wanneer je een oogziekte hebt kun je in deze vakantie extra tijd besteden om voor je ogen te leren zorgen.