Wat zijn verziendheid symptomen

Verziendheid symptomen zijn: wanneer je in de verte goed kunt zien en meer moeite hebt met dichtbij kijken, terwijl je nog geen 40 jaar bent, is er een grote kans dat je verziend (hypermetropie) bent. Het betekent, dat lichtstralen die van ver komen, achter het netvlies samenkomen in plaats van op het netvlies, zie afbeelding nr. 2 Verziendheid.

Hoe ziet een normaal oog dichtbij

Wanneer een normaal oog dichtbij kijkt naar een voorwerp is de ooglens bol en aangespannen, zie afbeelding nr. 1, Normaal oog dat dichtbij kijkt.

Verziendheid symptomen. Hoe ziet een normaal oog dichtbij. Wat doet een plus-bril voor verziendheid.
Verziendheid symptomen. Hoe ziet een normaal oog dichtbij. Wat doet een plus-bril voor verziendheid.

nr. 1: Normaal oog, toelichting op afbeelding 

  • De ooglens is bol. Het boller worden van de ooglens bij dichtbij kijken zoals bij lezen op een afstand van circa 30 cm, noemen we accommoderen.
  • De uitwendige oogspieren rondom de oogbal hebben de juiste spiertonus (spanning). De oogspieren kunnen de ogen laten kruisen op een afstand van 30 cm, om op een voorwerp dichtbij te kijken.
  • Het brandpunt van de ooglens (ooglens plus cornea) ligt op het netvlies. Het beeld van het voorwerp valt precies op het netvlies en dit beeld is scherp.

nr. 2: Verziendheid symptomen, toelichting op afbeelding 

De verziendheid symptomen zijn: De ooglens is te plat. De spiertonus van de kringspier rondom de ooglens is laag, te slap. Hierdoor komt de ooglens niet in de juiste bolvorm.

  • De vier uitwendige oogspieren rondom de oogbal hebben niet de juiste spiertonus. Deze oogspieren zijn te strak gespannen. Daardoor wordt de oogbol vervormd en deze wordt platter.
  • Het brandpunt van de ooglens (ooglens plus cornea) ligt achter het netvlies. Het beeld van het voorwerp valt achter het netvlies en dit beeld is onscherp.

Gecorrigeerd brandpunt Dit kan worden verholpen door positieve glazen, waarmee het brandpunt naar voren wordt geschoven, zodat op het netvlies een scherp beeld komt, zie afbeelding nr. 3, Plus-lens.

nr. 3, toelichting op afbeelding Plus-bril 

Verziendheid symptomen compenseren met een Plus-bril.

  • Met behulp van positieve glazen wordt het brandpunt naar voren geschoven tot op het netvlies. Dit starre “kijksysteem” wordt nu voortdurend door de bril in stand gehouden.
  • De onjuiste spierspanning van de uitwendige spieren rondom de oogbol wordt behouden.
  • De ooglens blijft te plat en kan zich niet ontspannen wanneer naar de verte wordt gekeken.

Een verziende kan ook zonder plus-lens bril in de verte scherp zien doordat in plaats van een positief glas de eigen ooglens boller en dus sterker brekend kan worden. Dit wordt accommoderen genoemd. Normaal wordt accommoderen alleen gebruikt om dichtbij scherp te zien, dus bij het lezen. Moet het accommoderen de hele dag voor het verzien worden gebruikt, dan kan vermoeidheid en zelfs hoofdpijn ontstaan. Ook treden er sneller leesklachten op, op jongere leeftijd. Bij jonge kinderen kan het scheelzien veroorzaken. 

Ouderdom verziendheid symptomen (presbyopie)

Tussen het 40e en 50e levensjaar wordt het vermogen om de ooglens boller te maken minder, doordat deze stugger wordt. De accommodatie, het scherpstellen, wordt minder. Om te kunnen lezen moet je de krant of boek steeds verder van je afhouden, waarbij uiteindelijk je armen te kort zijn! Ook lijkt het, alsof de krant steeds slechter wordt gedrukt. Dit verschijnsel heet ouderdomsverziendheid of presbyopie (“presbis” is het Griekse woord voor ouderdom).

Gecorrigeerd brandpunt Met een plus-lens als leesbril kun je weer dichtbij zien, zie afbeelding nr. 3, Plus-lens. In het algemeen is de sterkte van een leeslens maximaal +3 dioptrieën. Het brandpunt hiervan is ongeveer 30 cm, de goede leesafstand. Met een leeslens kan je niet goed in de verte zien. Daarom worden wel halve brilletjes gebruikt. Wanneer je al een bril voor de verte hebt, dan wordt de leessterkte bij de sterkte voor de verte opgeteld. Heb je bijvoorbeeld voor de verte een sterkte van +2, dan wordt bijeen leestoeslag van +3 de leessterkte +5. Omgekeerd zal bij een vertebril van -3 en wederom een leestoeslag van +3 de leessterkte 0 worden. Matig bijziende tot – 3 dioptrie bemerken dit, doordat zij op oudere leeftijd beter zonder dan met bril kunnen lezen. Wanneer sterk bijzienden de bril afzetten, kunnen zij iets zelfs van heel dichtbij goed bekijken.

Leer weer beter te zien zonder leesbril met de ogencursus “Beter leren zien” van de ogenschool Eye-Tools of deze zomer met de ogencursus en vakantie nabij Berlijn